Informatie & privacy

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Mitsubishi Financial Services persoonsgegevens. Informatie over de wijze waarop Mobilize Financial Services uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u raadplegen via de Privacyverklaring van Mobilize Financial Services.

Voor vragen en/of opmerkingen over de wijze waarop Mobilize Financial Services omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u per mail contact opnemen via dataprotectionofficer-Netherlands@mobilize-fs.com, telefonisch via nummer 020 354 96 80 en vragen en/of opmerkingen per post kunt u sturen naar Mitsubishi Motors Financials Services, t.a.v. Data Protection Officer, Postbus 75760, 1118 ZX, Schiphol – Rijk.